Organizačné pokyny

ORGANIZAČNÉ POKYNY

 

 • KONFERENČNÉ POPLATKY: Účasť na konferencii je bezplatná. Konferencia je hradená z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktoré pokrývajú náklady na organizáciu konferencie, prenájom kongresových priestorov a techniky, občerstvenie a obed počas konferencie, spoločenskú večeru, ubytovanie a exkurziu.
 • DOPRAVA: Dopravu na konferenciu si účastník hradí sám.
 • UBYTOVANIE: Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4 (pre tých, ktorí si ho rezervovali)
 • VÍZOVÁ POVINNOSŤ: Organizátori účastníkom z krajín s vízovou povinnosťou nezabezpečujú sprostredkovanie víz.
 • MIESTO KONANIA: Bratislava, Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4
 • ZBORNÍK: Účastníkom konferencie bude k dispozícii elektronický zborník príspevkov z konferencie na webovej stránke konferencie.
 • EXKURZIA: Bratislava – prezentácia prístupov a riešení na území mesta Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja.
 • SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracovávané a použité v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky.

 

PRIHLÁŠKY

 

 • Prihlasovanie sa na účasť na konferencii a prihlasovanie posterov budú prebiehať elektronicky.
 • Počet miest je obmedzený, organizátori si vyhradzujú právo výberu účastníkov v prípade vyššieho záujmu o konferenciu ako je jej kapacita. O výsledku výberu budú účastníci informovaní v súlade s definovanými dôležitými termínmi.

 

POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE PRÍSPEVKOV

 Jazyk:

 • Anotácie: anglický jazyk, účastníci zo Slovenska a Česka môžu anotáciu spracovať dvojjazyčne (anglicko – slovensky, anglicko – česky).
 • Posterová prezentácia: anglický jazyk, účastníci zo Slovenska a Česka môžu poster spracovať dvojjazyčne (anglicko – slovensky, anglicko – česky).
 • Upozornenie: Organizátor nezodpovedá za jazykovú úpravu príspevkov.

 Rozsah:

 • Anotácie: do 250 znakov.
 • Posterová prezentácia: prezentácie do posterovej sekcie je potrebné vytlačiť na papier/fóliu v rozmeroch max. 1 000 x 700 mm (výška x šírka), požadovaná je aj elektronická verzia posteru.