Programový a organizačný výbor

HLAVNÝ GARANT KONFERENCIE

 • Ing. Gabriela Fischerová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
 • Mgr. Milan Chrenko, MSc., Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
 • RNDr. Richard Müller, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia

PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCIE

 • Ing. Jozef Škultéty, CSc., Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Mgr. Angelika Tamásová, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Ing. Miloš Grajcar, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Mgr. Richard Filčák, MSc., PhD., Slovenská akadémia vied
 • Ing. Zuzana Lieskovská, Slovenská agentúra životného prostredia
 • RNDr. Radoslav Považan, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia
 • Ing. Andrea Saxová, Slovenská agentúra životného prostredia
 • Doc. RNDr. Katarína Pavličková, PhD., Univerzita Komenského
 • RNDr. Andrej Steiner, PhD., Karpatský rozvojový inštitút
 • Ing. Pavel Zámyslický, PhD., Ministerstvo životního prostředí Českej republiky
 • Mgr. Miroslav Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

 • Ing. Dorota Hericová, Slovenská agentúra životného prostredia
 • Ing. Katarína Chabanová, Slovenská agentúra životného prostredia
 • Mgr. Zuzana Urbanová, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia