Prednášajúci

Anthony Cox

OECD

Ed Dammers

PBL Netherlands Environmental
Assessment Agency

Richard Filčák

Prognostický ústav Centra spoločenských
a psychologických vied SAV

Gabriela Fischerová

MŽP SR

Katarína Forgáčová

Ministerstvo financií SR

Martin Hakel

Bratislavský samosprávnykraj SR

Miroslav Havránek

CENIA, česká informační agentura
životního prostředí

Helmut Hojesky

Federálne ministerstvo pre udržateľnosť
a cestovný ruch, Rakúsko

Milan Chrenko

MŽP SR

Ana Jakil-Holzer

Úrad spolkového kancelára Rakúska, Rakúsko

André Jol

EEA

Tereza Kochová

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Ingrid Konrad

Hlavné mesto SR Bratislava

Andrej Kovarik

Hlavné mesto SR Bratislava

Táňa Kratochvílová

Hlavné mesto SR Bratislava

Markus Leitner

UBA Rakúsko

Elena Višňar Malinovská

Európska komisia

Kristína Mojzesová

IEP MŽP SR

Matej Ovčiarka

MŽP SR

Radoslav Považan

SAŽP

Artur Runge-Metzger

Európska komisia

Petr Skalák

Ústav výzkumu globální změny AV ČR CzechGlobe

Jozef Škultéty

MŽP SR

Antonio Soria

JRC

Natália Šovkopljas

Únia miest Slovenska

Pavel Zámyslický

MŽP ČR