Dôležité termíny

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZABEZPEČENIA KONFERENCIE

Uzávierka prihlasovania posterov
T: 13.9.2019

Uzávierka prihlášok
T: 20.9.2019

Potvrdenie účasti na konferencii prihláseným záujemcom, potvrdenie prijatia posterov
T: 30.9.2019

Zostavenie elektronického zborníka abstraktov konferencie
T: 30.9.2019

Zahájenie konferencie
T: 13.11.2019