Martin Hakel

Mgr. Martin Hakel, BA pôsobí od roku 2010 ako vedúci Oddelenia Stratégie a regionálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, kde je zodpovedný za prípravu kľúčových strategických dokumentov regiónu a za koordináciu regionálneho rozvoja. Predtým pracoval ako riaditeľ Slovenského centra v Londýne, v rámci ktorého pripravoval a implementoval početné projekty a kultúrne podujatia na podporu slovenskej komunity žijúcej v Spojenom kráľovstve. Martin Hakel absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na London Metropolitan University a medzinárodné a diplomatické štúdiá na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe.

 

Mgr. Martin Hakel, BA is a Head of Strategy and Regional Development at the Bratislava Self-Governing Region since 2010. He is in a charge of preparing key strategic documents of the region and general coordination of the regional development. Before joining the Bratislava Self-Governing Region, he had worked as a Director of the Slovak Center in London. He was responsible for the implementation of numerous projects and preparation of various cultural events targeted at the Slovak community living in the UK. Martin Hakel graduated with a degree in International Relations from the London Metropolitan University and with a degree in International and Diplomatic studies from the College of International and Public Relations in Prague.