Anthony Cox

Anthony Cox je zástupcom riaditeľa na Riaditeľstve pre životné prostredie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Od nástupu do OECD v roku 2000 pán Cox viedol niekoľko tímov pracujúcich v oblasti vodného hospodárstva, klímy, obehového hospodárstva, rybolovu, politického hospodárstva v oblasti reformy politiky životného prostredia, zeleného financovania a dotácií na fosílne palivá a bol zodpovedný za široký rozsah správ na tieto témy. Vedie zhromaždenie OECD v otázkach životného prostredia v krajinách G7 a G20, najmä v oblasti klímy, energetiky a efektívneho využívania zdrojov a v roku 2017 viedol hlavný projekt Investovanie do klímy, investovanie do rastu pre nemecké predsedníctvo G20. V rámci OECD taktiež koordinuje problematiku udržateľnej morskej ekonomiky. Pred nástupom do OECD pracoval ako hlavný ekonóm v Austrálskej verejnej službe vrátane pozícií v Komisii pre produktivitu a Austrálskom úrade pre poľnohospodárstvo a ekonomiku zdrojov.

 

Anthony Cox is the Deputy Director of the Environment Directorate of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Since joining the OECD in 2000, Mr Cox has led a number of teams working on water, climate, circular economy, fisheries, political economy of environmental policy reform, green finance and fossil fuel subsidies and has been responsible for a wide range of reports on these topics. He leads the OECD’s engagement on environmental issues in the G7 and G20, notably on climate, energy and resource efficiency, and led the major project on Investing in Climate, Investing in Growth for the German G20 Presidency in 2017. He is also coordinating the OECD’s work on the sustainable ocean economy. Prior to joining the OECD, Mr Cox worked as Senior Economist in the Australian Public Service, including positions in the Productivity Commission and the Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics.