Táňa Kratochvílová

Táňa Kratochvílová je prvou námestníčkou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy zastrešuje oblasti dopravy a životného prostredia. Pani Kratochvílová v minulosti pôsobila ako dopravná inžinierka na rôznych úrovniach bratislavskej samosprávy. Odborne spolupracovala aj v občianskom združení Triblavina, ktoré sleduje zámer rozšírenia diaľnice D1 v úseku Bratislava – Triblavina a v občianskom združení Za našu vodu, ktoré sa venuje problematike ochrany zdrojov pitnej vody.

 

Táňa Kratochvílová is the first deputy mayor of the City of Bratislava and covers the areas of transport and the environment. In the past, Mrs. Kratochvílová worked as a transport engineer at various levels of the Bratislava self-government. Also she has professionally cooperated in the civic association Triblavina, which pursues the intention of extending the D1 motorway in the section Bratislava – Triblavina and in the civic association For Our Water, which focuses on the protection of drinking water resources.