Milan Chrenko

Milan Chrenko vyštudoval environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a environmentálny manažment na univerzite v Lunde vo Švédsku. V súčasnosti je generálnym riaditeľom sekcie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky zodpovedný za oblasť environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov. Má dlhoročné pracovné skúsenosti z Európskej environmentálnej agentúry v Kodani, v minulosti pracoval aj pre Rozvojový program OSN a Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu. Špecializuje sa tiež na problematiku globálnych megatrendov a tvorbu scenárov v životnom prostredí.

 

Milan Chrenko studied environmental planning and landscape ecology at Comenius University in Bratislava and environmental management and policy at Lund University in Sweden. He is currently General Director of the Directorate at the Ministry of the Environment of the Slovak Republic with responsibility for environmental policy, EU affairs and international relations. He has many years of working experience at the European Environment Agency in Copenhagen, and worked for the United Nations Development Programme and the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. He also specializes in global megatrends and scenario building in the environment.