Tereza Kochová

Tereza Kochová vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geografie a geoekologie. Pracuje v CENIA, české informační agentuře životního prostředí, kde je zodpovědná za přípravu a tvorbu komplexních analytických podkladů pro hodnocení životního prostředí a hodnocení zranitelnosti vůči změně klimatu, a to včetně mezinárodního kontextu.

Tereza Kochová graduated from the Faculty of Science, Charles University in Prague, in geography and geoecology. She works at CENIA, Czech Environmental Information Agency, where she is responsible for the preparation and development of comprehensive analytical outputs for environmental assessment and assessment of vulnerability to climate change impacts both in national and in international context.