Andrej Kovarik

Mgr. Andrej Kovarik vyštudoval odbor Ochrana a využívanie krajiny na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského a neskôr pôsobil v rôznych environmentálnych mimovládnych organizáciách v Bratislave ako Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, SOS Birdlife a Bratislavské ochranárske združenie BROZ, kde sa zameriaval na prácu s verejnosťou. Pôsobil taktiež v Slovenskom hydrometeorologickom ústave ako špecialista pre životné prostredie. Neskôr pôsobil dlhší čas aj v Štátnej ochrane prírody na Správe CHKO Dunajské Luhy.  Od roku 2019 je splnomocnencom primátora Bratislavy pre oblasť životného prostredia.

 

Mgr. Andrej Kovarik graduated from the Department of Landscape Protection and Use at the Faculty of Science, Comenius University. After university, he worked for various environmental NGOs in Bratislava such as the Institute of Applied Ecology Daphne, SOS Birdlife and the Bratislava Conservation Association BROZ, where he focused on environmental awareness. He also worked at Slovak Hydrometeorological Institute as an environmental specialist. Later on he worked at in the State Nature Conservation Administration of the Dunajske luhy Protected Landscape Area (Danube riparian forests). Since 2019 he is the Plenipotentiary of the Mayor of Bratislava for the environment.